Aktuellt

Nature Assisted Health Care Holding AB

Ett större växthus finns på plats och kring det har byggts flera upphöjda odlingsbäddar. Det har också anlagts bersåer, rabatter och skiftande trädgårdsmiljöer som ska tillgodose olika behov såsom lugn och avskildhet, stimulans för sinnena, odlingsintresse, upplevelser, social samvaro.

 

Genom NAHC erbjuds psykiatripersonalen fortlöpande handledning i Alnarpsmetoden. Massmedia och allmänhet har redan visat stort intresse för terapiträdgården och förhoppningen är att man i framtiden ska kunna skapa liknande anläggningar i anslutning till andra vårdenheter i länet.

 

Verksamheten kommer att följas av forskare, däribland forskare med anknytning till SLU Alnarp. Andra patientgrupper än de som ursprungligen studerats i Alnarps Rehabträdgård kommer att kunna få glädje av trädgårdsterapin. Man är speciellt intresserad av att undersöka hur patienter med olika neuropsykiatriska funktionshinder kan dra nytta av utevistelse och meningsfull sysselsättning i trädgården samt hur effekter av psykologisk och sjukgymnastisk behandling kan förstärkas i den gröna miljön.

 

Ny trädgård i Sölvesborg

 

Den 25 maj invigdes trädgårdsanläggningen i Sölvesborg. Landstinget i Blekinge har länge haft intresse för naturunderstödd hälsa och är nu första landsting som bygger in naturunderstödda metoder i sitt psykiatriska terapiutbud och tar en egen anläggning i bruk.