Verksamhet

Nature Assisted Health Care Holding AB

Verksamhetsområden

Kunskapsbolaget NAHC ger konsultstöd på olika nivåer för att kommuners, landstings och privata aktörers visioner om natur eller djur i vård och rehabilitering ska kunna omsättas i praktiken på ett vetenskapligt sätt. 

 

Några exempel på våra tjänster

Anläggning av rehabiliteringsträdgårdar – såväl utformning och design som praktiskt genomförande

Förmedling av miljöpsykologiska kunskaper rörande grön miljö i och omkring redan befintliga vårdlokaler – arkitektur, ljussättning och design

Utbildning och kompetensutveckling av personal – genom inspirationsdagar samt teoretisk och praktisk grundutbildning lämpad för målgruppen

Handledning av erfarna konsulter inom områdena trädgårdsterapi, arbetsterapi, psykoterapi, natur, djur och kultur i vården

Introduktionsföreläsningar i olika ämnen relaterade till grön rehabilitering

Anordnandet av seminarier, workshops och återkommande möten i ämnet grön rehabilitering

Samarbeten

Med medarbetare från olika områden täcker NAHC ett brett fält av professionella kunskaper inom ämnet naturunderstödd vård och rehabilitering. NAHC vill befinna sig i framkant av forskningsfältet kring natur och hälsa och föra ut tillämpningen av grön vård och rehabilitering i svensk och internationell hälso- och sjukvård så långt det är möjligt.

NAHC:s ambition är att på lång sikt starta rehabiliteringsverksamheter i egen regi, eventuellt genom sammanslagning med offentliga eller privata entreprenörer.

NAHC har idag kontakter och partners inom offentlig vård och förvaltning såväl inom psykiatrisk vård och rehabilitering som neurologi, ortopedi, geriatrik och kulturorganisationer.

NAHC möter stort internationellt intresse.